ZACHEMO, a.s.
ul. Oldřicha Blažka 55
679 02 Rájec - Jestřebí
Tel.: 516 432 001
Fax: 516 432 140
e-mail: obchod.zachemo@sisblansko.cz
 
Obchodní střediska :

ul. Havlíčkova 177
697 01 Kyjov
Tel.: 518 618 627
Fax: 518 612 609
ul. Nákladní 53
702 00 Ostrava
Tel.: 596 623 387
Fax: 596 623 388

Zachemo a.s. - tradiční dodavatel technické chemie

Základní sortiment produktů:
 • Anorganická chemie - tekutá - čpavková voda, hydroxid sodný 50%-ní, chloridy (vápenatý, železitý), chlornan sodný, kyseliny (dusičná, fosforečná, chlorovodíková - solná, sírová, akumulátorová), peroxid vodíku, síran železitý (Prefloc), solanka, vodní skla sodná, aj…
 • Anorganická chemie - pevná - alkony (alkalické odmašťovače), běloba zinková, dithioničitan sodný, dusičnan sodný, dusitan sodný, hexametafosfát sodný, hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda), hydroxidy (draselný, sodný), chloridy (amonný, draselný, hořečnatý, sodný - sůl průmyslová a tabletová, vápenatý), manganistan draselný, pyrosiřičitany (draselný, sodný), síra mletá, sírany (amonný, draselný, hlinitodraselný, hlinitý, měďnatý, železnatý), siřičitan sodný, uhličitany (sodný - soda, vápenatý), aj…
 • Organická chemie - tekutá - aceton, etylacetát, formaldehyd, glycerin, isopropylalkohol, kyseliny (mravenčí, octová), lakový benzín, líh syntetický technický, metanol, perchloretylen, solventní nafta, terpentýnový olej, toluen, trichloretylen, xylen aj…
 • Organická chemie - pevná - aktivní uhlí, benzoan sodný, dřevěné uhlí, kalafuna, kyseliny (benzoová, citrónová, sorbová, šťavelová), vapex, aj…
Sortiment drogistického zboží:
 • Malospotřebitelské balení chemických produktů - čpavková voda, hydroxid sodný, jedlá soda, kyseliny (citrónová, chlorovodíková - solná, sírová - akumulátorová, sorbová), líh, perchloretylen, peroxid vodíku 10% a 30%, PVAC disperze, terpentýnový olej, aj…
 • Čistící bytová chemie a prostředky pro motoristy - Chemacid, Chemavan, Chemojas, Chemopur, nemrznoucí směsi na ostřikování skel automobilů, Konkor 500 (antikorozní prostředek na podvozky automobilů), Ristin A, CAR a ML (antikorozní ochrana částí automobilů a kovových konstrukcí), aj…
Sortiment specializovaných produktů:
 • Asfaltové výrobky - laky (antikorozní, izolační, penetrační), izolační a parketové tmely, reflexní nátěry, pojiva, stavebně-izolační oxid. nátěry, suspenze, aj…
 • Disperze a lepidla - disperze PVAC (Duvilaxy), lukopreny, aj…
V rámci dodávek zboží poskytujeme komplexní služby v oblastech:
 • Doprava zboží do místa určení dle příslušných ADR - drobná kusová přeprava, pro rychlé dodávky, rozvozová služba společnosti pro výrobky malospotřebitelského balení, autodoprava od 0,3 t, přeprava autocisternami do nosnosti 25,0 t, železniční přeprava
 • Poskytování vratných obalů formou zálohy nebo pronájmu - plastové soudky á 50 l, kovové sudy á 200 l, plastové kontejnery á 600 l nebo á 1000 l
 • Poradenství v oblasti dodávaných produktů - poskytování dostupných informací o zboží a průvodní dokumentace, a to telefonicky i písemně (poštou, faxem, e-mailem)
Svopa
Umístěno na serveru Almara