KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
A ZEMNÍ PRÁCE
JAROSLAV NAUČ
Dr. M. Horákové, Olomouc
tel.: 585 315 623
mobil: 603 277 841

 

AUTODOPRAVA - AVIA KONTEJNER
  • odvoz a dovoz zeminy, stavební sutě a kameniva
  • přistavení a pronájem kontejneru
  • zajištění skládky
ZEMNÍ PRÁCE UNC
  • výkopy do hloubky 2 m
  • nakládání sutě a zeminy
  • rovnání terénu
  • výkopy základů
 
© Almara 2002, Umístěno na serveru Almara
Svopa