HELENA MLEJNKOVÁ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ - JAZYK MAĎARSKÝ

SLUNNÁ 4
664 48 MORAVANY u Brna
tel.: 547 244 613
fax: 547 244 326
mob.: 602 763 784
mlejnkova.helena@gmail.com

Překlady a tlumočení

 • Překlady textů všeobecných, ekonomických, právnických, technických mezi jazykem českým a maďarským se soudním ověřením i bez
 • Simultánní a konsekutivní tlumočení
 • Zprostředkování obchodních jednání
 

Ceník

 • Překlad: 290 - 450,- Kč za NS podle náročnosti textu
 • Tlumočení: do 4 hod. 3000,- Kč; do 8 hod. 5000,- Kč

Dosavadní spolupráce

 • SKŘIVÁNEK - překlady a tlumočení
 • ABACK linguistic consulting
 • TA -SERVICE
 • MOTÝLEK
 • 2H service
 • Vydavatelství RO-T-OM (Pratický jazykový průvodce)
 • Veletrhy Brno, a.s.
 • Aspena s.r.o.
 • Amadeus - jazyková agentura
 • CEET s.r.o.
 • ORBIS - překlady a tlumočení
MAGYARUL
AJÁNLATOM
 • Általános, közgazdasági, jogi, technikai szövegek csehről magyarra és magyarról cseh nyelvre való forditása, hitelesitve is
 • Szimultán és konszekutiv tolmácsolás
 • Üzleti tárgyalások, megbeszélések közvetitése
Árjegyzék:
Forditás: 290 - 450,- cseh korona 1 norma oldalért
a szöveg igényességétől függően
Tolmácsolás:  4 óráig 3000,- cseh korona;
8 óráig 5000,- cseh korona
Almara | Svopa