Provdme

  • urovn pohlav u ptk (krev do 0,5M EDTA)
  • detekce chorob u ptk - PBFD, APV, Chlamydophilla psittaci (krev do 0,5M EDTA)
  • individuln identifikace (DNA profil) - psi, koky, kon, hospodsk zvata, dravci (krev do 0,5M EDTA, str bukln sliznice, n - dle druhu zvete)
  • ovovn rodiovstv (paternita, maternita)
  • vbr nejvhodnjch jedinc k plemenitb
  • DNA banka (archivace DNA) - krev do 0,5M EDTA, str bukln sliznice, n
Odbrov materil zaslme potou, ppadn osobn odbr po telefonick domluv. Doporuujeme vdy odbry pedem konzultovat s laborato!!!

Kde ns najdete?

Palackho 1-3, 612 42 Brno - Krlovo Pole
tel./fax: +420 541 562 186
mobil: +420 723 872 071
e-mail: genservice@volny.cz, alenahovorka@seznam.cz

Laborato se nachz v arelu Veterinrn a farmaceutick univerzity Brno (VFU Brno, budova . 13, viz. mapa arelu ne)
Spojen MHD: tramvaj . 1 (z hlavnho ndra), tramvaj . 6 (z esk), zastvka Kartouzsk

Cenk

  • urovn pohlav u ptk: 500,- K/vzorek, bonus - 5. vzorek zdarma, mnostevn slevy v ppad vtho potu vzork, laminovan barevn certifikt: 50,- K/vzorek
  • detekce chorob u ptk: PBFD - 500,- K/vzorek, APV - 500,- K/vzorek, Chlamydophilla psittaci - 350,- K/vzorek, mnostevn slevy v ppad vtho potu vzork
  • individuln identifikace (DNA profil): 1000,- K, v cen DNA profilu: ovovn rodiovstv (paternita, maternita), vbr nejvhodnjch jedinc k plemenitb
  • DNA banka (archivace DNA): 300,- K (jednorzov poplatek)

danky k vyeten

Odbr vzork pro DNA profil
Odbr vzork pro uren pohlav a detekci chorob - ptci
danka pro uren pohlav a detekci chorob
danka - DNA profil, ostatn
danka - DNA profil, psi

-